Author Topic: ບົດວິເຄາະ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Iphone ແລະ Android ລຸ້ນດີໆ(Sumsung , HTC...)  (Read 4687 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline laxtalong on: August 21, 2013, 09:40:51 AM

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
  • ສະມາຊິກ
    • View Profile


ຫລາຍທ່ານອາດກຳລັງເລືອກຊື້ໂທະສັບໃຫມ່ຢູ່ ແຕ່ຍັງລັງເລບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລືອກອັນໃດລະຫວ່າງໂທລະສັບສຸດໄຮໂຊໂຄດແພງ ຢ່າງ Iphone ແລະ ລຸ້ນສະເປັກເທບທີ່ສົມລາຄາຢ່າງ Samsung ບົດວິເຄາະນີ້ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທ່ານໃນການຕັດສິນໃຈດີຂື້ນ
ວ່າລຸ້ນໃດເຫມາະກັບຕົວເອງ: ມາເລີ່ມເລີຍ

1. Iphone

ຈຸດດີ:

- ລະບົບມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ ແລະ ບໍ່ມັກຄ້າງເນື່ອງຈາກຜູ້ລະລິດເຄື່ອງ ແລະ ລະບົບເປັນເຈົ້າດຽວກັນຄື Apple
- Apps ມີຈຳນວນຫລາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ
- ການຕອບສະຫນອງຂອງຫນ້າຈໍລື່ນໄຫລດີທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ງາມ ບໍ່ຕ້ອງປັບຫຍັງກະຖ່າຍໄດ້ດີ
- ເມນູ ແລະ ການໃຊງານງ່າຍ ແລະ ບໍ່ສັບຊ້ອນເກີນໄປ
- ແບັກອັບຂໍ້ມູນງ່າຍແຕ່ຕອ້ງມີໄອຈູນ
- ເຄສ ຫລື ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງຫາໄດ້ງ່າຍ ໄປຮ້ານໃດກະມີ ແລະ ມີຫລາກຫລາຍອີກ
- ຂະຫນາດຈໍບໍ່ໃຫຍ່ເກີນໄປເຫມາະກັບໃຊ້ ມືດຽວ
- ມີການຮັບປະກັນທີ່ດີ (ບໍ່ແນ່ໃຈຂື້ນກັບແຕ່ລະຮ້ານ ແຕ່ຈະດີກວ່າຢີ້ຫໍ້ອື່ນ)
- ໃຊ້ແລ້ວເບິ່ງຄືວ່າເປັນຜູ້ດີ, ໄຮໂຊ
- ອັບເດດໄດ້ຕະຫລອດ ບໍ່ວ່າລຸ້ນຈະເກົ່າປານໃດ (ນອກຈາກຈະເປັນລູ້ນທີ່ເກົ່າແທ້ໆ ຢ່າງ Iphone2)
- ຂາຍມືສອງລາຄາບໍ່ຕົກຫລາຍປານໃດສຳລັບຄົນທີ່ມັກໃຊ້ຫນ່ວຍໄຫມ່ໄປເລື້ອຍໆ

ຈຸດອ່ອນ:

- ແບດຫມົດໄວໂດຍສະເພາະເມືອ່ຕໍ່ 3 ຈີ
- ພາສາລາວພີມຍາກ(ຖ້າມີ) ໄທກະຍາກ ເນື່ອງຈາກຈໍນ້ອຍ
- ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ໂອນໄຟລຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຮູບ, ເພງ, ຍາກຕ້ອງຜ່ານ Itune ຢ່າງດຽວເຊິ່ງປະຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ຄົນທີ່ໃຊ້ໄອໂຟນ ຊິມີຈັກຄົນເອົາເພງເຂົ້າໄອໂຟນເອງເປັນແນ່
- ຫນ້າຈໍນ້ອຍເບິ່ງຫນັງເບິ່ງເວັບ ບໍ່ໄດ້ຄັກຄືລຸ້ນຈໍໃຫຍ່ອື່ນໆ
- ເຄື່ອງອະໄຫລ່ໂຄດແພງ ເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍຕຽມເງິນໄວ້ໂລດບໍ່ຕໍ່າກວ່າ ພັນປາຍບາດ
- ຂອບເປັນອະລຸມີນຽມດັ່ງນັ້ນມັນຈິ່ງສາມາດບຸບໄດ້ຕ້ອງລະວັງ
- ເປັນລະບົບປິດດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບໍ່ສາມາດປັບແຕ່ງຄ່າຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຮມສະກຮີນໄດ້, Apps ສ່ວນຫລາຍເສຍເງິນ (ນອກຈາກແຫກຄຸກ)
- ບໍ່ມີຫລາຍສີສັນ, ມີແຕ່ຂາວ ກັບ ດໍາໃຫ້ເລືອກ (ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີບັນຫາໃນເລື່ອງນີ້)

2. Samsung ຫລື ແອນດອຍລຸ້ນດີໆອື່ນໆ

ຈຸດດີ:

-​ ຫນ້າຈໍໃຫຍ່ ເບິ່ງເວັບ ເບິ່ງຫນັງໄດ້ສະໃຈດີ ພິມກໍ່ງ່າຍເພາະປຸ່ມມັນໃຫຍ່ຕາມ ແລະ ມີຄີບອດຫລາຍອັນໃຫ້ເລືອກໃຊ້
- ຫນ້າຈໍ Full HD ຄົມຊັດ
- ການໂອນໄຟລເຊັ່ນ: ຫນັງ, ເພງ ກັບຄອມແມ່ນງ່າຍ ຄ້າຍຄືກັບກອບປີໃສ່ USB
- ແບັດທົນ, ເຖິງທົນຫລາຍກວ່າໄອໂຟນ
-​ ມີຫລາຍລຸ່ນ, ຫລາຍສີສັນ, ຫລາຍລາຄາໃຫ້ເລືອກຕາມງົບໃຜມັນ
- ສາມາດເພີ່ມຄວາມຈຳພາຍນອກໄດ້, SD card
- ສ້ອມແປງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງທຽບກັບໄອໂຟນ

ຈຸດອ່ອນ:

- ລະບົບບໍ່ສະຖຽນເທົ່າກັບໄອໂຟນ (ໃນປະຈຸບັນກໍ່ດີຂື້ນຫລາຍແລ້ວ) ເຊິ່ງບາງສ່ວນກໍ່ເກີດມາຈາກຜູ້ໃຊ້ປັບແຕ່ງເກີນໄປ ຫລື ລົງແອບທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ
- ຄວາມລື່ນໄຫລຂອງຫນ້າຈໍຍັງສຳຜັດບໍ່ໄວສຳ່ໄອໂຟນ(ຫນອ້ຍກວ່າໃນລະດັບສ້ຽວວິນາທີ)
- ການຮັບປະກັນບາງຢີ່ຫໍ້ຍັງບໍ່ທັນດີ
- ລາຄາຕົກໄວກວ່າໄອໂຟນ
- ເຄສ ຫລື ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງຫາຍາກກວ່າໄອໂຟນ ຫລື ອາດຍາກທີ່ສຸດສຳລັບບາງຢີ່ຫໍ້
- ໃຊ້ບໍ່ຫລູຫລາຄືໄອໂຟນ (ສຳລັບບາງທ່ານ)

ເອົາບາດນີ້ຮູ້ຄ່າວໆ ແລ້ວຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານບໍ່ຫລາຍກໍຫນ້ອຍ
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ : http://laoscience-it.blogspot.com

ທີ່ມາ: www.pantip.com