Lao Mobile Group Community

Sofa Corner => Second Hand Market => Topic started by: laxtalong on August 08, 2013, 03:43:04 PM

Title: ຂາຍ Samsung Galaxy Note2 ແລະ Iphone5 ສະພາບນາງຟ້າ ທັງ2 ໜ່ວຍແມ່ນເຄື່ອງສູນໄທທັງໝົດ
Post by: laxtalong on August 08, 2013, 03:43:04 PM
(http://image.free.in.th/z/iw/206image.jpg)

ຂາຍ 19000 ບາດ

(http://i.imgur.com/mhDhrDG.jpg)

ຂາຍຢູ່ທີ່ 15000ບາດ
ສົນໃຈໂທສອບຖາມຕໍ່ລອງໄດ້ ຕາມເບີໂທ 95501110
ຮັບປະກັນທັງ 2 ເຄື່ອງ ເຄື່ອງບໍ່ເຄີຍມີບັນຫາຫຍັງ ຖ້າຊື້ໄປແລ້ວ ຖ້າເປັນຫຍັງມາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບ ແປງໃຫ້ຟຣີ ແລະ ອັບເດດ ເວີຊັ້ນໃຫ້ພ້ອມ
Title: Re: ຂາຍ Samsung Galaxy Note2 ແລະ Iphone5 ສະພາບນາງຟ້າ ທັງ2 ໜ່ວຍແມ່ນເຄື່ອງສູນໄທທັງໝົດ
Post by: laxtalong on August 08, 2013, 03:45:31 PM
ຫຼື ທ່ານ ມີໂທລະສັບລຸ້ນອື່ນທີ່ເປັນ ແອນດອຍAndriod ຫຼື iphone ສາມາດ ສອບຖາມແລກປ່ຽນ ຫຼື ເພີ້ມເງິນກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂດຍກົງ