ຫົວຫນ້າທີມດ້ານການສ້ອມແປງ (ປະຈຳປາເຊ)
Team Leader of Technician (PKS)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ບໍລິຫານ ແລະ ຕິຕາມວຽກງານດ້ານການເງີນຂອງທີມງານ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງພະແນກ
 • ອົບຮົມ, ດູແລ ແລະ ໃຫ້ແນວທາງທົ່ວໄປໃຫ້ກັບທີມງານ
 • ປະສານງານກັບທຸກລະດັບພາຍໃນລວມທັງຄູ່ຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າ
 • ນຳທີມງານ ແລະ ດູແລການດຳເນີນງານ ແລະ ພັດທະນາການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
 • ກວດສອບ, ວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຜົນການ​ເຮັດ​ວຽກ ​ແລະ ລາຍງານຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານ
 • ວາງແຜນ, ຕຽມຕາຕະລາງການເຮັດວຽກໄດ້ຕາມງົບປະມານ ແລະ ປະລິມານວຽກ
 • ລາຍງານການເປ່ເພ, ການເສຍຫາຍຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດໃຫ້ຫົວໜາຍໜ່ວຍງານຮັບຮູ້ທັນທີ
 • ຊ່ວຍພະນັກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າ ກັບພະນັກງານ
 • ຕິດຕາມສະພາບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ມີການຕື່ນຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ
 • ປະຕິບັດວຽກງານຕາມທີ່ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານມອບໝາຍໃຫ້

ຄຸນນະວຸດ:

 • ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາ​ຕີ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕໍາແໜ່ງ
 • ປະສົບການ​ໃນ​​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ
 • ຖ້າສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ (ຈະພິຈາລະນາພິເສດ)
 • ສາມາດເຮັດວຽກບົນຄວາມກົດດັນ ແລະ ຮັບມືບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີ ( Microsoft Office )
 • ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ, ຊື່ສັດ ​ແລະ ​ແນວ​ຄິ​ດສ້າງສັນ

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ດ້ານຜົນຕອບແທນ:

 • ການປັບຂື້ນເງີນເດືອນແມ່ນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
 • ເງີນສົມທົບປີການ​ເຮັດ​ວຽກ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ຄ່າໂທລະສັບ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ສະໜອງທີພັກອາໃສ, ຄ່ານໍ້າ ຄ່າໄຟ ແລະ ການເດີນທາງ (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ບໍລິສັດ​ຈະ​ສົມທົບ​ຄ່າ​ຮຽນສຳລັບ​ລູກ​ໃຫ້ 50% (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ປະກັນ​ໄພ​ແບບ​ສົມບູນ (ປະກັນ​ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ​ແລະ ອຸບັດ​ຕິ​ເຫດ)
 • ປະກັນ​ສັງຄົມ
 • ຜ່ອນ​ສິນຄ້າ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ຂາຍສົ່ງ
 • ພັກປະຈໍາປີ, ພັກລາປ່ວຍ, ພັກເກີດລູກ, ພັກດູແລເມຍເກີດລູກ, ຄົນໃນຄອບຄົວເສຍຊີວິດ, ພັກແຕ່ງງານ
 • ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ໂອກາດກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີວຽກງານສູງ


ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ:
ເບີໂທ: +856 20 5899 9581 (HR)
ອິເມລ: [email protected]