ພະນັກງານບໍລິຫານ (ປະຈຳປາເຊ)
Admin Officer (PKS)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ເຂົ້າ​ໃຈ​ກົດ​ລະບຽບ ​ແລະ ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຍານພາຫະນະ
 • ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ຫ້ອງການ ​ແລະ ​​ເກັບ​ມ້ຽນ​ເອກະສານ​ໃຫ້​ເປັນລະບຽບ
 • ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ, ຈັດ​ງານ ​ແລະ ສຳ​ມະ​ນາ​ຕ່າງໆ
 • ​ເບິ່ງ​ແຍ​ງ, ຄວບ​ຄຸມ ​ແລະ ລາຍ​ງານງົບ​ປະມານ​ຂອງ​ການ​ບໍລິຫານ​ໃຫ້​ເທດ​ເໝາະ ​ແລະ ​ເໝາະສົມ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້
 • ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ອາຄານ​ຫ້ອງການ, ສັນຍາ​ການ​ເຊົ່າ​ຫ້ອງການ, ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ, ການ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ຕ່າງໆ
 • ​ເບິ່ງ​ແຍງ ​ແລະ ​ແນະນຳ​ແມ່​ບ້ານ​ໃຫ້​ທຳ​ຄວາມ​ສະອາດ​ຫ້ອງການ​ໃຫ້​ສະອາດ​ງາມ​ຕາສະ​ເໝີ
 • ດ​ລະບຽບການ​ນຳ​ໃຊ້​ພາຫະນະ​ໃຫ້​ເປັນ​ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
 • ກວດ​ສອບ ​ແລະ ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ການ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ລົດ, ປະກັນ​ໄພ ​ແລະ ລາຍ​ງານ​ຫາ​ຫົວໜ້າສາຍ​ງານ​ຮັບ​ຮູ້​ຖ້າ​ມີ​ການ​ສ້ອມ​ແປງຕ່າງໆ
 • ​ເຮັດ​ບົດ​ລາຍ​ງານປະຈຳ​ອາທິດ​ກ່ຽວກັບການ​ໃຊ້​ນ້ຳມັນ​ໃຫ້​ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ​ຮັບ​ຮູ້
 • ຄວບ​ຄຸມ​ ​ແລະ ​ເບິ່ງ​ແຍງລາຍຈ່າຍ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາຍ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ລຸດລົງ
 • ສຶກສາ ​ແລະ ທຳ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກັບ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ຂອງ​ບໍລິສັດ, ຂັ້ນ​ຕອນ ​ແລະ ນະ​ໂຍບາຍ​ຕ່າງໆຂອງ​ບໍລິສັດ
 • ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ຕາມ​ຫົວໜ້າສາຍ​ງານ​ມອບໝາຍ​ໃຫ້

ຄຸນນະວຸດ:

 • ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາ​ຕີ ໃນສາຂາ  ບໍລິຫານ​ທຸະກິດ ຫຼື ສາຂາທີກ່ຽວຂ້ອງ
 • ຖ້າສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ (ຈະພິຈາລະນາພິເສດ)
 • ປະສົບການ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ
 • ສາມາດເຮັດວຽກບົນຄວາມກົດດັນ ແລະ ຮັບມືບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີ ( Microsoft Office )
 • ມີ​ມະນຸດ​ສຳພັນ​ດີ, ຊື່ສັດ ​ແລະ ​ແນວ​ຄິ​ດສ້າງສັນ

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ດ້ານຜົນຕອບແທນ:

 • ການປັບຂື້ນເງີນເດືອນແມ່ນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
 • ເງີນສົມທົບປີການ​ເຮັດ​ວຽກ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ຄ່າໂທລະສັບ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ສະໜອງທີພັກອາໃສ, ຄ່ານໍ້າ ຄ່າໄຟ ແລະ ການເດີນທາງ (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ບໍລິສັດ​ຈະ​ສົມທົບ​ຄ່າ​ຮຽນສຳລັບ​ລູກ​ໃຫ້ 50% (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ປະກັນ​ໄພ​ແບບ​ສົມບູນ (ປະກັນ​ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ​ແລະ ອຸບັດ​ຕິ​ເຫດ)
 • ປະກັນ​ສັງຄົມ
 • ຜ່ອນ​ສິນຄ້າ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ຂາຍສົ່ງ
 • ພັກປະຈໍາປີ, ພັກລາປ່ວຍ, ພັກເກີດລູກ, ພັກດູແລເມຍເກີດລູກ, ຄົນໃນຄອບຄົວເສຍຊີວິດ, ພັກແຕ່ງງານ
 • ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ໂອກາດກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີວຽກງານສູງ


ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ:
ເບີໂທ: +856 20 5899 9581 (HR)
ອິເມລ: [email protected]