ຊ່າງສ້ອມແປງໂທລະສັບແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ (ປະຈຳປາເຊ)
Phone and Electronic Technician (PKS)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນຄຸນສົມບັດ ແລະ ຂໍ້ມູນເຕັກນິກຂອງສິນຄ້າເປັນຢ່າງດີ
 • ວິເຄາະ ແລະ ແກ້ປັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ
 • ດໍາເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາຕາມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງລູກຄ້າ
 • ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນທາງເຕັກນິກໄດ້
 • ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ ແລະ ທັກສະກັບບຸກຄົນອື່ນເປັນຢ່າງດີ
 • ລາຍງານການເປ່ເພ, ການເສຍຫາຍຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດໃຫ້ຫົວໜາຍໜ່ວຍງານຮັບຮູ້ທັນທີ
 • ປະຕິບັດວຽກງານຕາມທີ່ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານມອບໝາຍໃຫ້

ຄຸນນະວຸດ:

 • ຊັ້ນກາງ, ສູງ ຫຼື ປະລິນຍາ​ຕີ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕໍາແໜ່ງ
 • ປະສົບການ​ໃນ​​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ
 • ຖ້າສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ (ຈະພິຈາລະນາພິເສດ)
 • ສາມາດເຮັດວຽກບົນຄວາມກົດດັນ ແລະ ຮັບມືບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີ ( Microsoft Office )
 • ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ, ຊື່ສັດ ​ແລະ ​ແນວ​ຄິ​ດສ້າງສັນ

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ດ້ານຜົນຕອບແທນ:

 • ການປັບຂື້ນເງີນເດືອນແມ່ນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
 • ເງີນສົມທົບປີການ​ເຮັດ​ວຽກ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ຄ່າໂທລະສັບ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ສະໜອງທີພັກອາໃສ, ຄ່ານໍ້າ ຄ່າໄຟ ແລະ ການເດີນທາງ (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ບໍລິສັດ​ຈະ​ສົມທົບ​ຄ່າ​ຮຽນສຳລັບ​ລູກ​ໃຫ້ 50% (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ປະກັນ​ໄພ​ແບບ​ສົມບູນ (ປະກັນ​ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ​ແລະ ອຸບັດ​ຕິ​ເຫດ)
 • ປະກັນ​ສັງຄົມ
 • ຜ່ອນ​ສິນຄ້າ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ຂາຍສົ່ງ
 • ພັກປະຈໍາປີ, ພັກລາປ່ວຍ, ພັກເກີດລູກ, ພັກດູແລເມຍເກີດລູກ, ຄົນໃນຄອບຄົວເສຍຊີວິດ, ພັກແຕ່ງງານ
 • ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ໂອກາດກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີວຽກງານສູງ


ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ:
ເບີໂທ: +856 20 5899 9581 (HR)
ອິເມລ: [email protected]