ແມ່ບ້ານ (ປະຈຳປາເຊ)
House Keeper (PKS)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ອານາ​ໄມ​ຫ້ອງການ ​ແລະ ໜ້າຮ້ານ​ໃຫ້​ສະອາດ
 • ດູ​ແລ ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ການ​ເສີ​ບນ້ຳ, ກາ​ເຟ​ໃຫ້​ຫົວໜ້າ ​ແລະ ​ແຂກ​ທີ່​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ
 • ຕ້ອງ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ຫ້ອງ​ປະ​ຂຸມ​ສະອາດ ​ແລະ ມີ​ກິ່ນ​ຫອມ​ສະ​ເໝີ
 • ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ໂຕະ, ຕັ່ງ​ຂອງ​ພະນັກງານ​ໃຫ້​ສະອາດ ​ແລະ ພ້ອມ​ໃຊ້​ງານ​ກ່ອນ 8:30  
 • ອາ​ນາ​ໄມ​ໂຕະ ​ແລະ ຕູ້​ໂຊ​ໂທລະສັບ​ໃຫ້​ສະອາດ​ສະ​ເໝີ
 • ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ອານາ​ໄມ​ຫ້ອງ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ສະອາດ ​ແລະ ມີ​ກິ່ນ​ຫອມ​ສະ​ເໝີ
 • ກວດ​ເຊັກ​ນ້ຳຍາ​ລ້າງ​ມື ​ແລະ ​ເຈ້ຍ​ທິດ​ຊູ້​ໃຫ້​ມີ​ໃຊ້​ຕະຫຼອດ
 • ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ອານາ​ໄມໜ້າຫ້ອງການ​ໃຫ້​ສະອາດ ​ແລະ ຕິດຕໍ່ລົດ​ຂົນ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ໃຫ້​ມາ​ເອົາ​ເປັນ​ປະຈຳ
 • ​ເກັບ​ມ້ຽນຂີ້​ເຫື້ຍອ​ໃຫ້​ເປັນ​ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
 • ອານາ​ໄມ​ແວ່ນ​ຫ້ອງການ​ໃຫ້​ສະອາດ​ສະ​ເໝີ
 • ລາຍ​ງານ​ຫາ​ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ​ຮັບ​ຮູ້​ທັນທີ​ຖ້າ​ອຸປະກອນ​ອານາ​ໄມ​ບໍ່ພຽງພໍ
 • ຮັບປະກັນ ແລະ ເບິ່ງແຍງລາຍຈ່າຍຂອງບໍລິສັດໃຫ້ລຸດລົງ
 • ປະຕິບັດວຽກງານຕາມທີ່ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານມອບໝາຍໃຫ້

ຄຸນນະວຸດ:

 • ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກ
 • ຖ້າ​ມີ​ປະສົບ​ການ​ມາ​ກ່ອນ​ຈະ​ພິຈາລະນາ​ເປັນ​ພິ​ເສດ
 • ມີ​ຄວາມ​ຊື່ສັດ ​ແລະ ​ເປັນ​ລະບຽບ
 • ມີ​ມະນຸດ​ສຳພັນ​ທີ່​ດີ ​ແລະ ​ເຂົ້າກັບ​ເພື່ອ​ຮ່ວມ​ງານ​ໄດ້
 • ສາມາດເຮັດວຽກບົນຄວາມກົດດັນ ແລະ ຮັບມືບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ດ້ານຜົນຕອບແທນ:

 • ການປັບຂື້ນເງີນເດືອນແມ່ນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
 • ເງີນສົມທົບປີການ​ເຮັດ​ວຽກ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ຄ່າໂທລະສັບ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ສະໜອງທີພັກອາໃສ, ຄ່ານໍ້າ ຄ່າໄຟ ແລະ ການເດີນທາງ (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ບໍລິສັດ​ຈະ​ສົມທົບ​ຄ່າ​ຮຽນສຳລັບ​ລູກ​ໃຫ້ 50% (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ປະກັນ​ໄພ​ແບບ​ສົມບູນ (ປະກັນ​ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ​ແລະ ອຸບັດ​ຕິ​ເຫດ)
 • ປະກັນ​ສັງຄົມ
 • ຜ່ອນ​ສິນຄ້າ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ຂາຍສົ່ງ
 • ພັກປະຈໍາປີ, ພັກລາປ່ວຍ, ພັກເກີດລູກ, ພັກດູແລເມຍເກີດລູກ, ຄົນໃນຄອບຄົວເສຍຊີວິດ, ພັກແຕ່ງງານ
 • ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ໂອກາດກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີວຽກງານສູງ


ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ:
ເບີໂທ: +856 20 5899 9581 (HR)
ອິເມລ: [email protected]