ຄົນຂັບລົດ (ປະຈຳປາເຊ)
Driver (PKS)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ກວດກາຍານພາຫະນະທຸກຯມື້ກ່ອນໃຊ້ວຽກ
 • ກວດກາສິນຄ້າກ່ອນໄປສົ່ງ
 • ຮັກສາສິນຄ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ
 • ກະກຽມເສັ້ນທາງເພື່ອໄປສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ຖືກສະຖານທີ່ ແລະ ວ່ອງໄວ
 • ຂັບຂີ່ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະຢັດເວລາທີ່ສຸດ
 • ຕ້ອງກະກຽມລົດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ວຽກຕາມຄວາມສຕ້ອງການຕະຫຼອດເວລາເຊັ່ນ : ໃສ່ນ້ຳມັນໄວ້, ແລະ ຮູ້ສ້ອມແປງລົດໃຫ້ຢູ່ສະພາບດີ
 • ນຳສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ທັນເວລາບໍ່ວ່າຈະເປັນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ
 • ຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍຕ່າງໆເພື່ອລຸດຜ່ອນຄ່າຈ່າຍຂອງບໍລິສັດ
 • ຮຽນຮູ້ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ, ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານຂອງພະແນກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ
 • ປະຕິບັດວຽກງານຕາມທີ່ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານມອບໝາຍໃຫ້

ຄຸນນະວຸດ:

 • ຈົບມັດ​ຖະຍົມ​ຕອນ​ປາຍ ຫຼື ​ຊັ້ນກາງ
 • ມີ​ໃບ​ຂັບ​ຂີ່ ​ແລະ ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ຢ່າງ​ຄັກ​ແນ່
 • ປະສົບການ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ
 • ສາມາດເຮັດວຽກບົນຄວາມກົດດັນ ແລະ ຮັບມືບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ ຈະ​ພິຈາລະນາ​ເປັນ​ພິ​ເສດ
 • ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ, ຊື່ສັດ ​ແລະ ​ແນວ​ຄິ​ດສ້າງສັນ

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ດ້ານຜົນຕອບແທນ:

 • ການປັບຂື້ນເງີນເດືອນແມ່ນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
 • ເງີນສົມທົບປີການ​ເຮັດ​ວຽກ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ຄ່າໂທລະສັບ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ສະໜອງທີພັກອາໃສ, ຄ່ານໍ້າ ຄ່າໄຟ ແລະ ການເດີນທາງ (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ບໍລິສັດ​ຈະ​ສົມທົບ​ຄ່າ​ຮຽນສຳລັບ​ລູກ​ໃຫ້ 50% (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ປະກັນ​ໄພ​ແບບ​ສົມບູນ (ປະກັນ​ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ​ແລະ ອຸບັດ​ຕິ​ເຫດ)
 • ປະກັນ​ສັງຄົມ
 • ຜ່ອນ​ສິນຄ້າ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ຂາຍສົ່ງ
 • ພັກປະຈໍາປີ, ພັກລາປ່ວຍ, ພັກເກີດລູກ, ພັກດູແລເມຍເກີດລູກ, ຄົນໃນຄອບຄົວເສຍຊີວິດ, ພັກແຕ່ງງານ
 • ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ໂອກາດກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີວຽກງານສູງ


ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ:
ເບີໂທ: +856 20 5899 9581 (HR)
ອິເມລ: [email protected]