News


  • ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບບອດລາວໂມບາຍກຣຸບ
    (ຫ້ອງລັບທີ່ຖືກເຊື່ອງ ສະຫງວນໄວ້ສະເພາະສະມາຊິກ)

News Center

No New Posts Announcement

ສູນກາງການແຈ້ງຂ່າວ ແລະປະກາດຈາກທາງລາວໂມບາຍກຣຸບ

0 Posts
0 Topics

Lao Mobile Room

No New Posts Information Counter

ສອບຖາມທົ່ວໄປ, ມີຄຳຖາມຫລືຂໍ້ຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບບໍລິສັດລາວໂມບາຍກຣຸບ ຖາມໄດ້ໃນກະດານນີ້

10 Posts
4 Topics

Last post by Porjoua
in ຢາກເປັນສາຂາ
on March 15, 2015, 08:55:04 PM

No New Posts Service Center

ສອບຖາມເລື່ອງການສ້ອມແປງ ທັງໂທລະສັບ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ

3 Posts
2 Topics

Last post by Ashantier
in Re: ໄອໂມບາຍ ໄອຄິວ 5.3 ກ້...
on February 04, 2015, 05:50:54 PM

Sofa Corner

No New Posts General Topic

ສົນທະນາເລື່ອງລາວທົ່ວໆໄປ ເຊັ່ນ ໂທລະສັບມືຖື ເປັນຕົ້ນ.

5 Posts
4 Topics

Last post by bouakham
in ໄອໂມບາຍ ໄອຄິວ 5.3 ກ້ອງຫຼ...
on September 07, 2014, 02:31:40 PM

No New Posts Second Hand Market

ອະນຸຍາດໃຫ້ປະກາດຂາຍສະເພາະສິນຄ້າມືສອງເທົ່ານັ້ນ (ໂທລະສັບມືຖື ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ)

2 Posts
1 Topics

Last post by laxtalong
in Re: ຂາຍ Samsung Galaxy N...
on August 08, 2013, 03:45:31 PM

  • No New Posts
  • Redirect Board

Lao Mobile Group Community - Info Center

Forum Stats Forum Stats

20 Posts in 11 Topics by 39 Members. Latest Member: RoutReo
Latest Post: "ຢາກເປັນສາຂາ" ( March 15, 2015, 08:55:04 PM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

6 Guests, 0 Users

Most Online Today: 6. Most Online Ever: 151 (September 21, 2020, 09:26:53 AM)

Users Online

: