Author Topic: ຂາຍ Samsung Galaxy Note2 ແລະ Iphone5 ສະພາບນາງຟ້າ ທັງ2 ໜ່ວຍແມ່ນເຄື່ອງສູນໄທທັງໝົດ  (Read 8447 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline laxtalong on: August 08, 2013, 03:43:04 PM

 • Newbie
 • *
 • Posts: 5
 • ສະມາຊິກ
  • View Profile


ຂາຍ 19000 ບາດຂາຍຢູ່ທີ່ 15000ບາດ
ສົນໃຈໂທສອບຖາມຕໍ່ລອງໄດ້ ຕາມເບີໂທ 95501110
ຮັບປະກັນທັງ 2 ເຄື່ອງ ເຄື່ອງບໍ່ເຄີຍມີບັນຫາຫຍັງ ຖ້າຊື້ໄປແລ້ວ ຖ້າເປັນຫຍັງມາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບ ແປງໃຫ້ຟຣີ ແລະ ອັບເດດ ເວີຊັ້ນໃຫ້ພ້ອມOffline laxtalong #1 on: August 08, 2013, 03:45:31 PM

 • Newbie
 • *
 • Posts: 5
 • ສະມາຊິກ
  • View Profile
ຫຼື ທ່ານ ມີໂທລະສັບລຸ້ນອື່ນທີ່ເປັນ ແອນດອຍAndriod ຫຼື iphone ສາມາດ ສອບຖາມແລກປ່ຽນ ຫຼື ເພີ້ມເງິນກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂດຍກົງ